středa 2. září 2020

Letošní prvňáčci

1. září se 6 nových žáčků - prvňáčků přivítalo se svou paní učitelkou Jarmilou Wotkeovou  a  s  5 kamarády ze 4.ročníku, se kterými budou letos ve spojené třídě.


Tak ať se vám ve škole líbí!!!!čtvrtek 27. srpna 2020

Hurá do školy!!!


Určitě jste všichni krásně strávili prázdniny a máte spoustu hezkých zážitků, o kterých nám budete vyprávět. Pomalu se musíme připravit na školu. Proto je tady několik užitečných informací k zahájení nového školního roku.

Organizace prvního školního týdne

Zahájení nového školního roku 2020/2021 v úterý 1.září 2020 v 8.00 - 8.45 hod. bez aktovek, přezůvky s sebou. Prvňáčci čekají pouze 1.září a rodiči před školou, ostatní žáci přijdou do školy nejdříve v 7.50 hod. zadním vchodem. Od středy 2. září vstup do školy pro všechny žáky od 7.40 hod.
Rodiče do školní budovy nevstupují!!
Středa - 8.00 - 11.40 hod., aktovku, pouzdro, svačinu, pití. Seznámení se školním řádem a vnitřním řádem školy, s hygienickými pravidly ve škole. Rozdávání učebnic a sešitů, rozvrh hodin. 
Čtvrtek - 8.00 - 11.40 hod. dokončení organizačních a třídnických hodin, opakování. 
Pátek - 8.00 - 11.40 hod. , výuka dle rozvrhu. 

Družina od středy 11.40  - 15.30 hod.

Od pátku 4.9.2020 dokončení plavání za loňský školní rok (3. a 4.ročník), každé pondělí a pátek do 12.10. 2020. 

V průběh měsíce září budeme opakovat, procvičovat a doplňovat učivo, které jsme neprocvičili, popř. neprobrali v loňském roce.

Důležité informace k provozu škol ve stručnější podobě najdete na webu školy v sekci download, důležitější na titulní straně.

Přejeme všem úspěšný a klidný školní rok 2020/2021.

Těší se na vás  paní učitelky Hedvika😀 a Jarmila😀 a paní vychovatelka Kateřina😀pátek 26. června 2020

Milé děti, 
přejeme vám krásné prázdniny plné sluníčka, koupání a výletů. Těšíme se na vás v příštím školním roce 2020/2021. Začínáme v úterý 1.září!
Vaše paní učitelky Hedvika  a Jarmila  a paní vychovatelka Katka

čtvrtek 26. března 2020

2.V

Milé děti, milí rodiče, 
je tady závěr tohoto netradičního školního roku. 
V průběhu posledního týdne můžete procvičovat učivo v sešitech, které vám zůstaly doma - český jazyk, písanka. SKN máme hotovo. Pokud máte chuť, vraťte se ještě k odkazům k procvičování na stránkách níže (dřívější týdny). 
Ve 3.ročníku určitě vše zopakujeme a budeme procvičovat. 
Společně to zvládneme.
Jsem ráda, že si můžete v pátek 26.6. přijít pro své první vysvědčení, a už se na vás moc a moc těším!!!  

_____________________________________________________

Milé děti, v tomto předposledním týdnu budeme hodně opakovat a procvičovat. Písemné úkoly z matematiky dostanete ve škole při odevzdávání učebnic. 

Program Učítelky:
pondělí 15.6 - Rozlišujeme druhy vět
úterý 16.6. - Sčítáme a odčítáme do 100
středa 17.6. - Léto na louce a na poli
čtvrtek 18.6. - Čtenářské a pisatelské dovednosti v dílně čtení
pátek 19.6. - Záhady lidského těla

Český jazyk
Opakování a procvičování
PS s. 41 - celá
s. 42,cv. 1 + 1 volitelné cvičení
Příloha prac. sešitu č. 1a, 1b, 2 ( na konci PS)
Písanka - s. 36 - celá, s. 40 - celá


Matematika
Procvičování sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení 0,1,2,3 - pracovní listy (dostanete v pondělí při odevzdávání učebnic)
Odkazy na zábavné procvičování.

SKN
Cestování a výlety - PS s. 66 a 67
Závěrečné opakování - s. 68


_______________________________________________________Máme před sebou druhý červnový týden, konec školního roku se blíží!!
Tak ať vám to zase pěkně jde!!

Doporučuji tento program UčíTelky:
pondělí  8.6.  - Píšeme velká písmena ve jménech
úterý 9.6. - Řešíme slovní úlohy
středa 10.6. - ( 1.r. - Léto na louce), Zahrada v létě

Český jazyk 

Slovesa - procvičování - PS s. 25, cv. 1,2 (dobrovolně cv. 3)Předložky - Uč. s. 94 - obrázek cv. 1, poučka v rámečku, PS s. 26, cv. 1,(cv.2 dobrovolně)
Procvičte si třídění slovních druhů TADY  nebo doplňování předložek  TADY. Na horní liště si přepínáš cvičení.
Spojky - uč. s. 95, .cv. 1 poučka s cv. 2 ústně, PS s. 27,cv. 1 (cv. 2 dobrovolně)
Procvičte si spojky TADY. Na horní liště si přepínáš cvičení.

Čtení /psaní
Čítanka s. 158 - 159 - Konec školního roku
přečtěte si text po částech a odpovězte na otázky
Dobrovolně - písanka s. 38 - doplňovačka, přepis vět, slova podle obrázku


Matematika

Násobení číslem 0 - PS s.19            Dělit číslem 0 nemůžeme!!!
výukové video ZDE
Procvičování násobení a dělení 1,2,3 - PS s. 20
výukové video ZDE
Námět k procvičování ve Školákově TADY nebo trénuj TADY (nastav si násobení a dělení do 30)


Praktická matematika - Nakupujeme - PS s. 21, cv. 1( 1 slovní úloha), cv. 2,
dobrovolně cv. 3
Procvičování s. 22, cv. 1 , dobrovolně cv. 2,3


SKN

Léto, Příroda v létě , Ochrana přírody
přečtěte si text v učebnici na str. 65
pak pokračujte v PS na str. 65 úkolem 1, 2
TADY je odkaz na zajímavé hry a kvízy o přírodě. Můžeš si ověřit své znalosti.

 

____________________________________________________

Milé děti, přeji vám všechno nejlepší ke Dni dětí!!!!!

Hezky si svůj den užijte!!!!


Učivo na týden 1. - 5. 6.
Tento týden jsem vám připravila učivo z jednotlivých předmětů, které budeme probírat průběžně ve škole. Nechám na vás, jak si učení uspořádáte. Učivo napsané tučným písmem by jste měli zvládnout. Postupně doplním odkazy na výuková videa a program UčíTelky. Prosím opět o zaslání hotových úkolů. Ať se vám práce zase pěkně daří!!!

Program UčíTelky - doporučuji:
pondělí - Další slovní druhy
úterý - Počítáme s rozkladem
středa - Přichází léto
pátek - Počítáme se závorkou (opakování)

Český jazyk 
Podstatná jména - procvičování - uč. s. 92, cv. 6 do sešitu - 10 slov
PS s. 23, cv. 1,2  (dobrovolně Pro bystré hlavy)
Procvičte si třídění podstatných jmen ve  ŠKOLÁKOVĚ .
Můžeš zkusit i podstatná jména v luštěnce ZDE
SLOVESA - uč. s. 92, cv. 1 - ústně + poučka ve žlutém rámečku, s. 93, cv. 2 - ústně
s. 93, cv. 5 - písemně 1 řádek z učebnice do sešitu
PS s. 24, cv. 1,2  (cv. 3 dobrovolně)

Čtení / psaní
Čítanka s. 143 - Dokážu se o sebe postarat sám - přečíst text s zodpovědět úkoly pod textem
Dobrovolně - Písanka s. 34 - přečíst báseň Rok a splnit úkoly pod textem


Matematika
Dělení 3 - PS s. 15, cv. 1,2 (dobrovolně cv. 3)
Výukové video ZDE  Procvičovat můžete TADY  a  TADY
3krát méně, o 3 méně - PS s. 16, cv. 1, 2 (dobrovolně sl. úloha cv. 3)
Výukové video ZDE Procvičovat můžete TADY   a     TADY
Násobení a dělení 1 - je jednoduché, mohli byste zvládnout obě strany 
PS s. 17,cv. 1 (nemusíte rozepisovat)  cv. 2,  (dobrovolně cv. 3)
PS s. 18, - 1 sl. úloha + cv. 3
Výukové video ZDE a  ZDE  

SKN
Léto, Příroda v létě - U4. s. 63, 64
PS s. 63 , úkol 1   a   s. 64, úkol 1 (dobrovolně úkol 2,3) 
Pěkná letní písnička je TADY. Snad to takto bude i letos v létě.
________________________________________________________

Učivo na týden 25.5 - 29.5. 
Na některé z vás už se těším ve škole, někteří budete určitě pilně pracovat doma jako doposud.  Tak ať se nám všem práce daří!!!!

Pondělí  25..5. - Český jazyk 

(UčíTelka - Rozeznáváme přídavná jména a zájmena)
Úvod do slovních druhů  - uč. s. 90 - ústně, PS s. 20,cv. 3,4 + dobrovolně cv. 1,2 nebo kterékoliv cv. ze str.19
Čtení - Čítanka s. 136, básnička Můj den; odpověz na otázky pod textem
Dobrovolný úkol z VV - nakresli některý svůj den v tomto týdnu a pošli mi obrázek  - do konce týdne

Úterý 26.5. -  Matematika
(UčíTelka - Procvičujeme násobení a dělení)
Násobení 3 - PS s. 12, cv. 1,2,4,dobrovolně cv. 3 - násobení 2 a 3)
Výukové video : ZDE


Středa 27.5. - SKN


(UčíTelka - Poznáváme hospodářská zvířata - můžete si zopakovat)
Péče o zuby - U4. s. 61, PS s. 61, cv. 1, (cv. 2 dobrovolně) - věří, že to všichni perfektně ovládáte!!!
Nemoc a úraz - Uč. s. s62, PS s. 62, vyber si dvě cvičení (dobrovolně celá strana)


A jak bojovali s nemocí Mach a Šebestová ? Podívejte se ZDEČtvrtek 28.5. - Český jazyk 
(UčíTelka - Vyzkoušíme si čtenářskou dovednost - záměr autora)
PODSTATNÁ JMÉNA - Uč. s. 91,cv. 1,2,3,4 - ústně,  PS s. 22, cv. 1,2 +
dobrovolně cv. 3,4
Písanka - s. 28, opakování psaní dě,tě,ně.


Pátek 29.5.Matematika 
(UčíTelka - Rozlišujeme sudá a lichá čísla)
3krát větší, o 3 větší - PS s. 13, cv. 1,3;  
Dělení 3 - PS s. 14, cv. 1,3 + dobrovolně cv. 2
Výukové video TADYTADY.
Procvičování TADY

______________________________________________________________

Jelikož se budu tento týden věnovat přípravám na výuku ve škole, nachystala jsem vám úkoly na celý týden už dříve. Ať se vám práce daří!!!!
Program UčíTelky je pouze informativní, záleží na vás, zda budete pořad sledovat.
Učivo, které byste měli všichni zvládnout, je napsáno tučným písmem.

Pondělí 18.5. - Český jazyk 

(UčíTelka - Rozeznáváme spojky a předložky) - učivo o slovních druzích máme před sebou, předložky i spojky už znáte, můžete si připomenout
Slova se skupinami DĚ,TĚ,NĚ,BĚ,PĚ,VĚ,MĚ - procvičování , PS s. 18, kterákoliv 2 cvičení, můžeš si vybrat, dobrovolně i celou stranu
Námět k procvičování  TADY nebo TADY


Úterý 19.5. -  Matematika

(UčíTelka - Dělíme v oboru násobilek) - může se hodit
Dvakrát méně - dělíme 2,  o 2 méně - odčítáme 2 - PS s. 10, cv. 1,2,3 (dobrovolně cv. 4 - sl. úloha)
Výukové video najdete TADY a zábavné procvičování TADY


Středa 20.5 - SKN
(UčíTelka - poznáváme některé drobné živočichy a rostliny na louce) - doporučuji
Lidské tělo, obličej - Uč. s. 60, PS s. 60, cv. 1 a 2
Procvičuj na Školákově : TADY

Čtvrtek 21.5. - Český jazyk 

(UčíTelka - Vyzkoušíme si čtenářskou dovednost - vysuzování)
Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - procvičování, Uč. s. 88, cv. 3 do sešitu + s. 89, cv. 7 - piš jen odpovědi.
Dobrovolně - s. 89,cv 8 - na fólii a poslechni si k tomu písničku TADY,     můžete si vyzkoušet i diktát - cv. 8

Pátek 22.5.- Matematika 

(Učítelka - Digitální tvary číslic) - je dobré znát  při určování času)
Násobení 3 - pracujte s pomůckou (víčka, kamínky, párátka...)
PS. s. 11, všechna cvičení. U cv. 1 si vybarvujte trojice pod sebou, u cv. 3 znázorněte sýr jen čárkami na chlebíčku)
Výukové video je TADY,  procvičujte na Školákově TADY a  TADY


________________________________________________________________

Po dalším krásném prodlouženém víkendu se dáme zase do práce!

Pondělí  11.5.  - Český jazyk

(Učítelka – Skládáme věty do správného pořadí)   - můžete si připomenou, procvičit

SLOVA SE SKUPINAMI BĚ, PĚ, VĚ, MĚUčebnice s. 85, cv. 1– vyvození  + poučka , cv. 3 - ústně

Pozor na výslovnost a pravopis!!!  - tady mnozí ještě chybují

PS s. 16 -  cv. 1, 2 , cv. 3, 4 - dobrovolně

Úterý 12.5. Matematika

(UčíTelka – Počítáme se závorkami) – není špatné si zopakovat

DĚLENÍ 2 -  doporučuji opět pracovat s pomůckou (víčka, fazole, kamínky…)

PS s. 6, cv. (doporučuji kreslit znázornění ve sl.úloze, stačí použít kroužky, nemusíte květiny),

PS s. 7, cv. 1,2,3   ( u cv.2 dělejte 2 skupinky vždy v řádku podle vzoru, rozdělte počet na polovinu )

Výukové video :  https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-6/ a  https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-7/

Procvičování dělení ZDE nebo ZDE


Středa 13.5. - SKN  

(UčíTelka - Budeme zkoumat rostliny a živočichy v ekosystému les) - doporučuji, pěkné lekce

Opakování č.4 - Jaro,  uč. s. 59, ústně podle zadání v zeleném rámečku dole na stránce, PS s. 59,  všechny úkoly. Pokus  se odpovědět sám. Pokus si nevzpomeneš, zkus najít odpověď v učebnici  (str. 50 - 58)

Můžeš se podívat na krátké video o přírodě ZDE


Čtvrtek 14.5. - Český jazyk 

(UčíTelka - Rozvíjíme vlastní pisatelské dovednosti)

Slova se skupinami  BĚ, PĚ, VĚ, MĚ - procvičování, Uč. s. 86, cv. 7 - do sešitu 6 vět; PS s. 17, cv. 1, další cv. 2 a 3 dobrovolné

Námět na procvičování najdete ZDE nebo ZDE


Pátek 15.5. - Matematika

(UčíTelka - Hledáme u úlohy více řešení)

Procvičování dělení 2 - PS s.8, cv.1 (dobrovolně některá sl. úloha ze cv.2, znázornit můžeš pomocí kroužků)

Dělení do skupin po 2 - PS s. 9, cv 1,2,3, (u cv.2 si ve znázornění zakroužkujte dvojice dětí; u cv. 1 a 3 si uvědomíte, že dělení je opakem násobení)

Výukové video: https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-9/
________________________________________________________________________________________________________

Milé děti, milí rodiče, Věřím, že jste měli krásný prodloužený víkend a řádně si odpočinuli. Podle fotografií jste si někteří krásně užili i pálení čarodějnic. Jsem ráda, že neztrácíte humor!!! Připravila jsem pro vás další učivo na tento týden. Učivo, které byste měli zvládnout, je označeno tučným písmem. Sledování UčíTelky je na vás.

Děti, nezapomeňte na svoje maminky!!! V neděli budou mít svátek!!! 💖


 Děkuji za krásné foto!!!! 

pondělí 4.5. - Český jazyk 
(Učítelka – Procvičíme si abecedu) - můžete si připomenou, procvičit
SLOVA SE SKUPINAMI DĚ,TĚ,NĚ. Učebnice s. 82, cv. 1 – vyvození + poučka , cv. 2 - ústně
Ve skupinách DĚ,TĚ,NĚ píšeme háček VŽDY NAD Ě!!! - tady mnozí ještě chybují
PS s. 14, cv. 1, 2 , 3, cv. 4,5 - dobrovolně
 TADY můžete procvičovat.😀


úterý 5.5. - Matematika
(UčíTelka – Seznámíme se s násobilkou 6) – není třeba, bude se probírat až ve 3.ročníku
Naše učivo: 2 krát více, 2 krát větší, o 2 více
Když je něco 2 krát větší, něčeho 2krát více – NÁSOBÍME, když je něčeho o 2 více – SČÍTÁME. Vysvětlete s pomůckou (víčka, fazole, pastelky …)

PS s. 5, cv. 1,2,3, (cv. 4 – sl. úloha – dobrovolně) U cv. 2 si do tabulky připište : o 2 více +2, 2krát více . 2, lépe si uvědomíte postup při počítání.
 Výukové video najdete ZDE
Procvičovací pexeso je TADY  a  TADY, příklady TADY 

                                                       

středa 6.5. - SKN
(UčíTelka – Budeme zkoumat rostliny a živočichy v ekosystému řeky a rybníku) – doporučuji , pěkné lekce 
Hospodářská zvířata – domácí ptáci; uč. s. 58, naučit se názvy samce, samice a mláděte!!! 
PS s. 58, cv. 2 a 3, (cv. 1 dobrovolně), při práci v PS používejte k vyhledávání informací učebnici
Koukni se, jak se líhnou kuřátka TADY, a TADY je troška legrace a hudby - Chicken song 😂🐔
čtvrtek 7.5. - Český jazyk/čtení

(UčíTelka – Nacvičíme si novou čtenářskou dovednost – vizuální prvky)

SLOVA SE SKUPINAMI DĚ,TĚ,NĚ – procvičování, Uč. s. 83,cv. 7 – do sešitu 

PS s. 15, cv. 1 , další cv. 2 – 5 dobrovolně

Čtení - Protože se blíží Den matek, můžete si přečíst v čítance na str. 118 – Kdy je maminka nejkrásnější. A třeba maminku potěšíte, když se naučíte básničku na str. 119 – Mamince k svátku.
A kdo by chtěl psát – Písanka str. 30 a 31 nabízí úkoly k tématu Maminka (další básničky pro maminku)

Nezapomeňte mamince v neděli popřát k svátku!! Na zahradě najdete určitě nějakou kytičku. kdo má chuť, může vyrobit jednoduché přáníčko. Návod najdete TADY nebo TADY nebo TADY.      Nebo dej mamince jen veeeelkou pusu!!!!
_______________________________________________________________________

Milé děti , máme před sebou poslední dubnový týden. Mnozí z vás mě opět potěšili fotkami svých vzorně vyplněných pracovních sešitů a učebnic. Posíláte ale také fotky a videa, jak odpočíváte, bavíte se. Jsem ráda, že jste všichni v pořádku a rodičům za zprávy moc děkuji!!!       


Tento týden se nám docela shoduje naše učivo s rozvrhem UčíTelky. Doporučuji tedy program sledovat, mohl by vám při učení pomoci.

pondělí 27.4. - Český jazyk
(Učítelka - Hrajeme si se slovy příbuznými) - Párové souhlásky uprostřed a na konci slov můžete zdůvodnit také slovem příbuzným
Psaní H – CH uprostřed a na konci slov. Učebnice s. 78, cv. 4, písemně do sešitu. (nezapomeň si správně zdůvodnit jiným tvarem slova) dobrovolně kterékoliv cvičení v PS na str.10    úterý 28.4. - Matematika 
(Učítelka - Využíváme komutativnost násobení) - připravíte se tak na násobení 3, 4, 5
M pokračujeme v násobení 2, PS s. 4, cv. 1 a 2, cv. 3 – alespoň jedna sl. úloha
Výukové video najdete ZDE

středa 29.4. - SKN
(UčíTelka – vysílání pro 1.roč. v 9.00 hod. – Seznámíme se s hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty)
Hospodářská zvířata – uč. s. 56 a 57, naučit se názvy samce, samice a mláděte!!! PS s. 56, cv. 2 a 3, (cv. 1 dobrovolně), s. 57, cv. 1, (ostatní cvičení dobrovolně)
Video o hospodářství  najdete TADY
TADY najdete pěkné výukové video ze statku a TADY si můžete vyzkoušet, jak poznáte domácí zvířata podle hlasu. 🐎🐐🐑🐓


čtvrtek 30.4. Český jazyk 
(UčíTelka - Aktivně pracujeme s literárním textem)
Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov - procvičování ,
PS s. 12 a 13 – vyber si jakákoliv 2 cvičení ZDE 

Připomínám čtenářský deník!!


...... A POZOR!!!!  DNESKA BUDOU LÍTAT ČARODĚJNICE!!!  Pokud se přidáš, pošli mi, prosím, foto!! 😂
TADY se dozvíš, proč se pálí čarodějnice, TADY si poslechni a zazpívej písničku 5 ježibab  a  TADY je pohádka o Malé čarodějnici

zde si přečti krátké obrázkové čtení o čarodějnicích

a pár námětů na výrobu čarodějnice ZDE, ZDE nebo ZDEPřeji vám krásný prodloužený víkend!!!!!🙋💔 Těším se na vaše fotky a obrázky!


_________________________________________________________________________


Jste moc šikovní, krásně pracujete, posíláte foto vyplněných prac.listů  a sešitů. Mám z vás velkou radost!!!  😍 Děkuji všem rodičům za výbornou spolupráci!!!  


Víkend je za námi, tak se zase pustíme do práce. V zadání máte vždy i program UčíTelky. Učivo se většinou neshoduje s našimi učebnicemi. Pro zájemce o něj přidám vždy odkaz na prac. listy k programu. Je na vás, jestli ho budete sledovat, nebo budete pracovat pouze v učebnicích a prac. sešitech.


pondělí 20.4. - Český jazyk

(Učítelka - Úvod do slovních druhů, podstatná jména) Prac. listy k pořadu jsou  TADY.
Psaní S - Z uprostřed a na konci slov. Učebnice s. 76, cv. 2 a 3 projděte ústně. Pozor na zdůvodnění slov   hezký - hezoučký, úzký -  uzoučký, blízko - blizoučko, kluzký - klouzat. PS s. 9, cv. 1, 2.


úterý 21.4. - Matematika

Začínáme násobit 2 - Matýskova matematika 6.díl        Už se určitě těšíte!!!😂
(UčíTelka - Počítáme s násobilkou 5 - můžete kouknout, ale ať vás to neplete. Raději si prohlédněte výuková videa)
Matematika PS s. 1 - celá - dokreslete si květiny do oken  v obou slovních úlohách, výukové video najdete TADYs. 2, cv 1 a 2 ,  výukové video najdete TADY, (cv. 3 je dobrovolné).  
Pracujte s pomůckami - 20 víčky nebo 20 kamínky nebo 20 špejlemi nebo 20 bonbóny (samozřejmě balenými - ale můžeš si za odměnu některý sníst 😂.)
Procvičování ve  Školákově je ZDE. Vyberte si sami cvičení.  Určitě  to hravě zvládnete. 👍středa 22.4. - SKN

(UčíTelka –Oslavíme den Země)

Žijeme v oblasti pohoří Beskydy. Za dobrého počasí můžeme z Věřňovic vidět jejich nejvyšší vrchol - Lysou horu. TADY je krátké video - pohled na Lysou horu z ptačí perspektivy  a TADY písnička, kterou určitě znáte. Můžete si zazpívat pro dobrou náladu.

Můžete nakresli obrázek na téma  Ochrana přírody  a poslat mi foto.

Zahrada na jaře -  opakujeme zeleninu. – PS. s. 54 - celá strana, učebnice s. 54.  Video k tématu najdete ZDE

Nela  a Ema už prozkoumaly přírodu v okolí domova. Podívejte se, co všechno objevily ZDE 😀

... a Maty se pilně učí 👱


čtvrtek 23.4. - Český jazyk  
(UčíTelka - Rozvíjíme svoje pisatelské dovednosti, píšeme dopis) 🏤
( úkol - napište mi krátký dopis do e-mailu, nebo pište do sešitu, rodiče ho ofotí a pošlou e-mailem---To je výzva, co? 👍 Půjdete do toho? Těším se!! 😀 )
Naše učivo - Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov - Š – Ž, uč. s. 77, projít ústně, PS s. 9,cv. 3, (dobrovolně cv. 4 – v některých slovech doplňujeme i souhlásky, nebo v uč. s. 77, cv. 4 nebo 5)
Procvičovat můžete na pracovním listu TADY nebo  na počítači TADY

Obrázky k ochraně přírody od Markétky a Denise

pátek 24.4. - Matematika 
(UčíTelka - Zjišťujeme obvod útvarů)
Procvičování násobení 2 – PS. s. 3,cv. 1,2,3,
(dobrovolně sl. úlohy – cv. 4)
Výukové video je TADY
Hravé procvičování ZDEVěřím, že jste si užili krásné Velikonoce, odpočinuli si a s chutí se teď pustíme do dalších úkolů.😉 TADY je ještě odkaz na velikonoční tvoření Nely a Emy.

Jarní tvoření Fanynky a Deniseúterý 14.4. - Matematika

(UčíTelka - Násobíme 4, práce s tabulkou násobků)
Procvičování sčítání a odčítání do 100, příklady se závorkou
PS- s. 59, cv.1, cv. 3 - celé, cv. 4 a 5 - dobrovolné
Nezapomeň - u příkladů se závorkou musíš vždy nejprve vypočítat závorku!!!

Výukové video je ZDE a procvičování TADY
středa 15.4. - SKN
(UčíTelka - Pozorujeme stromy na jaře)
PS s.- 53 - Stromy na jaře - celá strana.
cv.1 - pojmenovat (pupen, květ, plod), cv. 2 - jak postupně probíhá opylení, cv. 3 - plod pojmenujte ústně, napište na řádek název ovocného stromu
Zajímavé video je TADY .


Námět na jarní vyrábění TADY nebo TADY nebo TADY

čtvrtek 16.4. - Český jazyk 
(UčíTelka - Naučíme se používat čtenářskou strategii VIZUALIZACE)
Psaní souhlásek uvnitř a na konci slova - procvičování P-B, T-D,- Ť-Ď, V-F
PS s. 8, cv. 1 a 2
Námět k procvičování najdete ZDE
Nezapomeňte na svůj čtenářský deník. 📕📖 Pokud jste přečetli nějakou pěknou knížku, udělejte si k ní zápis.pátek 17.4. - Matematika
(UčíTelka - Řešíme slovní úlohu, počítáme s penězi)
M s. 62 - finanční gramotnost - cv. 1 celé, obě úlohy, cv. 2 dobrovolné. Výukové video najdete ZDE
Kdo bude mít chuť, může se vrátit na s. 61 a vypočítat si kterýkoliv úkol. Výukové video je ZDE

Milé děti, milí rodiče,                                                                                                                      

přeji vám krásné Velikonoce plné sluníčka a pohody. Vaše paní učitelka Hedvika

Velikonoční pozdrav od Honzíka a Markétky 😀
A další foto přidáno do alba ZDE a  ZDE

Víkend je za námi a čeká nás posledních pár dní před velikonočními prázdninami.  Věřím, že následující učivo hravě zvládnete! 👍😉 Průběžně budu doplňovat výuková videa a stránky k procvičování.  

Přidala  jsem pár nových fotografií. Podívejte se  ZDE a TADYpondělí 6.4.2020 - Český jazyk
(UčíTelka - Čteme a píšeme slova se skupinami bě,pě,vě)
Párové souhlásky uvnitř a na konci slov V-F
učebnice s. 75, cv.1,2 - ústně, PS s. 7, cv.3 ,  (dobrovolné uč. s. 75,cv. 5 - přepiš 10 slov do sešitu)
Procvičovat můžeš taky TADY
úterý 7.4.2020 - Matematika
UčíTelka - Počítáme s kostkami)
Sčítání a odčítání celých desítek do 100
PS s. 58
Výukové video najdete ZDE
Pokud máte možnost tisku a baví vás mandaly, TADY  je návrh na jednu velikonoční.😉

středa 8.4.2020 - SKN/ČT/PS
(UčíTelka - Dozvíme se o původu Velikonoc)
Velikonoce
Pokud jste nekoukali, podívejte se na pěkné video o jaru a Velikonocích TADY
a zajímavé video o tradičním velikonočním koňském procesí v sousedním Polsku ZDE. Takovéto jízdy se konají již od 17.století i u nás - v nedalekém Lukavci u Fulneka. Letos z důvodu nouzových opatření zrušeny.
Čítanka s. 112 - 113: Měsíce plné slunce, vánku a veselého deště
Přečtěte si článek, povídejte si o jaru, Velikonocích. Pracujte podle otázek za textem.
(můžete si udělat v písance s. 22 nebo 23 - dobrovolné)

🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏      🐥🐥🐥🐥🐥🐥      🐰🐰🐰🐰🐰🐰

Milé děti, milí rodiče. 👪 Děkuji za fotky vaší práce, i za krásné obrázky, které mi posíláte. Děláte mi velkou radost!  Jste moc šikovní!!! 

Je před námi víkend. Brzy budou Velikonoce. 🐇🐑🐣 TADY  a  TADY je námět na jednoduchý velikonoční věneček. Můžete na něho  využít třeba zbytky látek z šití roušek nebo si papírové kraslice sami nakreslit.
Přeji Vám všem krásný a slunečný víkend.
Vaše paní učitelka Hedvika 👩

pátek 3.4.2020
M - Tvoříme slovní úlohy (UčíTelka)       

Pokračuj na str. 57. Vyber si kterékoliv cvičení, můžeš udělat v každém 1 sloupec příkladů. 
Zvládneš vypočítat slovní úlohu? Můžeš vynechat znázornění. 
Výukové video je ZDE


čtvrtek 2.4.2020
ČJ/Čtení - Rozvíjení spisovatelské dovednosti (UčíTelka)
Dobrovolný úkol - Napiš krátkou veselou příhodu ze současnosti ( 5 - 7 vět), nakresli obrázek a pošli foto. 😅
Procvičuj ČJ - psaní D-T uprostřed a na konci slov a druhy vět, prac. sešit s. 6, cv. 5
Hravá cvičení k procvičování najdeš TADY


středa 1.4.2020  - Máme tady APRÍL!!!!
SKN - Jaro v kalendáři- rovnodennost, slunovrat - vysvětlí UčíTelka  
Pozorujte ptáky v přírodě na zahradě, poznávejte. Zopakujte si, kteří ptáci jsou stěhovaví (uč. s. 20), jak se chovají ptáci na jaře (uč. s. 55)
Pěkné video s názvy ptáků je ZDE
A foto splněného úkolu TADY
Písanka s. 25 - tady si toto učivo procvičíte včetně psaní
Dobrovolně - zkusíš nakreslit některého ptáčka? Když se ti to podaří, pošli mi, prosím,obrázek.  TADY je rada, jak na to.úterý 31.3.2020
Matematika - program UčíTelky - Násobení 3, hádáme čísla
V našem PS s. 56 - odčítání do 100 s přechodem přes desítku, cv. 4,5,6
Dobrovolně si můžeš procvičit na str. 57,cv. 1
procvičování TADY  a TADY
Když budeš mamince pomáhat vařit oběd, zopakuj si jednotky hmotnosti  a objemu - gram(g), kilogram (kg), litr (l).

pondělí 30.3.2020
Určitě máte po víkendu spoustu energie, jste odpočinutí a s chutí se vrhneme do další práce.😊
Dnes nás čeká český jazyk.
S UčíTelkou si můžete zopakovat čtení a psaní slov se skupinami dě,tě,ně. 
Navážeme na učivo minulého týdne  psaní Ď-Ť uprostřed a na konci slov, v učebnici s.74 - projdi si cv. 1.
Doplň v prac.sešitě na str. 7,cv.1                        (cv. 2 je dobrovolné). 
Pro zájemce : uč. s. 74,cv. 2 - napiš 5 slovních spojení do sešitu.
demonstrační video ZDE
a můžeš procvičovat :TADY
Můžete mi výsledek vaší práce vyfotit a poslat! Budu mít radost, když se vám práce podaří!!!😉

29.3.2020
Děkuji všem rodičům, kteří už mi poslali zprávu, jak se s dětmi učí a jak jim to jde. Všem je nám líto, že nemůžeme být společně ve třídě,  hrát si a učit se společně. Protože mi posíláte krásné fotky, jak jste šikovní a všechno zvládáte, posílám vám odkazy, ať se vidíme aspoň na dálku.
Koukněte TADY  a  TADY

pátek - 27.3.2020Milé děti, milí rodiče,
pod tímto štítkem najdete i v dalších dnech úkoly a náměty pro vaši domácí práci i zábavu. Pokud jste včera sledovali vysílání UčíTelky, procvičili jste si čtení s porozuměním.
Námět na jednoduchou zábavu najdete ZDE

Už je mi po vás děti moc smutno!!!
Pokud budete mít chuť a čas, můžete mi nakreslit obrázek, jak trávíte tyto dny, jestli jste na zahrádce našli nějakou jarní kytičku. Rodiče mi ho mohou poslat emailem. Ráda ho pak tady přidám.
Mějte se hezky, užijte si o víkendu sluníčka a tepla! A hlavně buďte všichni zdraví!!!
V pondělí najdete na těchto stránkách další úkoly.
Vaše paní učitelka Hedvika1.V

Milé děti, milí rodiče,
je tady závěr tohoto netradičního školního roku.
V průběhu posledního týdne můžete procvičovat učivo v sešitech, které vám zůstaly doma - dokončit Slabikář 2.díl, Písanku 2.díl, Matematiku. SKN máme hotovo. Pokud máte chuť, vraťte se ještě k odkazům k procvičování na stránkách níže (dřívější týdny).
Ve 2.ročníku určitě vše zopakujeme a budeme procvičovat.
Společně to určitě zvládneme.
Jsem ráda, že si můžete v pátek 26.6. přijít pro své první vysvědčení, a už se na vás moc a moc těším!!!__________________________________________

Milé děti, v tomto předposledním týdnu dokončíme hlavní učivo se Slabikáři a Písance, budeme procvičovat a opakovat v matematice a SKN.

Program UčíTelky:
pondělí 15.6 - Velké písmeno na začátku věty, vlastní jména
úterý 16.6 - Řešíme slovní úlohy
středa 17.6. - Léto v lese
čtvrtek 18.6. - Dílna čtení
pátek 19.6. - Z pohádky do pohádky

Český jazyk
Slabiky DI,TI,Ni - Slabikář s. 58 - 61
Písmena Qq,Xx,Ww - slabikář s. 62(63)
Zdokonalování čtení - procvičování Di,Ti,Ni - s. 54 - 58
Písanka - písmeno ř - s. 40 a 41
Písmeno ch - s. 42 a 43, pokud stihnete, můžete pokračovat (písmeno f - 44 - 45)Matematika
sčítání a odčítání do 20
s. 46, cv. 3,4
s. 47, cv. 3
s. 48, cv. 1
s. 49, cv. 1
s. 50, cv. 1,2,3


SKN
Prázdniny - s. 55 - zahrejte si vědomostní hru

______________________________Máme před sebou druhý červnový týden, konec školního roku se blíží!!
Tak ať vám to zase pěkně jde!!

Doporučuji tento program UčíTelky:
pondělí  8.6. - Čteme di,ti,ni/dy,ty,ny
úterý 9.6. - Sčítáme a odčítáme do 20
středa 10.6. - Léto na louce, (2.r. - Zahrada v létě)


Český jazyk


MĚ, mě - Slabikář s. 54 - celá, s. 55,cv. 1 celé,
dobrovolně text s. 55 - Náš dům, úkoly 1,2
výukové video TADY

Slabikotvorné R,L,M - Slabikář s. 56 - 57 - celé

Procvičovat můžete ve Zdokonalování čtení na str. 48 - 51 ( MĚ, mě) a str. 52 a 53 (R,L,M)
Zábavné úkoly k procvičování porozumění čtení najdete ZDE
Písanka - písmeno č, s. 36 a 37; písmeno ž, s. 38,39

Matematika

Procvičování sčítání a odčítání do 20 - PS s. 36, celá
výukové video  TADY
Rozklad čísel - PS s. 37, cv. 1,2
výukové video TADY
Dobrovolné - procvičování na str. 38 a 39, kterékoliv cvičení, které zvládnete
Osová souměrnost - PS s. 40, cv. 1,2
výukové video TADY
Matýskův obchod - PS s. 41
výukové video TADY
Náměty k procvičování sčítání a odčítání do 20 najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE

SKN

Žijeme zdravě - PS s. 51, úkol 1 a 2 - zdravé potraviny a nápoje, tvoje oblíbené jídlo
Vyzkoušej si, jestli znáš zdravé a nezdravé potraviny ZDE (Na horní liště přepínáš cvičení.)

Třídíme odpad - PS s. 51, úkol 3 
 barvy kontejnerů :
SKLO - bílý(čiré sklo) a zelený(barevné sklo)
PLASTY - žlutý
PAPÍR - modrý

Víš, jak se máš chovat v lese? Připomeň si pravidla a vyzkoušej si zábavný kvíz ZDE____________________________________________

Milé děti, přeji vám všechno nejlepší ke Dni dětí!!!!!

Hezky si svůj den užijte!!!!


Učivo na týden 1. - 5. 6.
Tento týden jsem vám připravila učivo z jednotlivých předmětů, které budeme probírat průběžně ve škole. Nechám na vás, jak si učení uspořádáte. Učivo napsané tučným písmem by jste měli zvládnout. Postupně doplním odkazy na výuková videa a program UčíTelky. Prosím opět o zaslání hotových úkolů. Ať se vám práce zase pěkně daří!!!

Program UčíTelky - doporučuji:
pondělí - Poznáváme Q,X,W
úterý - Pracujeme s tabulkou
středa - Poznáváme práci na poli, pro 2.roč - Přichází léto!!
pátek - Orientujeme se v čase 

Český jazyk 
Skupiny BĚ,PĚ,VĚ - Slabikář s. 50 - 52, vždy alespoň 2 cvičení ze strany, hlavně procvičovat čtení. 
Dobrovolně text Dvě kamarádky, str. 53
Výukové video najdete  TADY , TADY a  TADY
Procvičovat můžete ve Zdokonalování čtení str. 45 - 47
Písanka  - písmeno b, str. 32 - 35
A trošku zábavy ze Školákova doporučuji  ZDE  nebo ZDE


Matematika
postup je stejný jako u počítání do 10 nebo 15, už by děti mohli zvládnout bez potíží
řada čísel 10 - 20   -   PS s. 32,cv. 4,  Výukové video ZDE
porovnávání čísel do 20  -  PS s. 33,cv. 3 Výukové video ZDE
sčítání do 20  -  PS s. 34 cv. 1 a 3   Výukové video ZDE
odčítání do 20   -  PS s. 35,cv. 1 a 3  Výukové video ZDE
Zábavné procvičování najdete TADY(sčítání) a  TADY (odčítání) a TADY (pyramidy)
SKN
Léto - PS s. 53
Les v létě - PS s. 54
Můžete si zopakovat roční doby a zatančit s Míšou Růžičkovou TADY

__________________________________________________________


Učivo na týden 25.5. - 29.5.


S některými se setkám tento týden ve škole, někteří budete pokračovat v domácím učení. Tak ať nám to všem zase pěkně klape !!!!!!


Pondělí 25.5. - Český jazyk  
(UčíTelka - Čteme slabiku MĚ) teprve nás čeká, ale můžete se podívat

Vyvození slabik DĚ,TĚ,NĚ - Slabikář s. 46 + s. 47, cv. 1,2 (dobrovolně další úkoly na str. 47, cv. 3 - 5, Zdokonalování čtení s. 41,42 - můžete procvičovat během týdne
Výukové video najdete ZDE(vysílání 5.5) a ZDE (vysílání 6.5.)
Písanka s. 26 - písmeno h, celá strana

Úterý 26.5. - Matematika
(UčíTelka - Pracujeme se znaménky)
Osová souměrnost a Matýskův obchod
PS. s. 26, cv. 1,2 (pokud máš stažené interaktivní učebnice, najdeš tam prima úkoly k procvičování) s. 27,cv. 1 a 2 (už umíme, určitě zvládneš celou stranu)
Výukové video najdeš TADY   a   TADY

Středa 27.5. - SKN
(UčíTelka - Poznáváme roční období) - můžeš si zopakovat


RUCE, HYGIENA - PS s. 49,
pojmenujte prsty na ruce, připomeňte si hygienická pravidla,mytí rukou, správné čištění zubů
NEMOC, ÚRAZ, U LÉKAŘE - PS. s 50, Nejčastější dětské nemoci jsou rýma, kašel, chřipka. Úraz si způsobíme,když si poraníme některou část těla. Pokud jsme nemocní, nebo jsme si způsobili úraz, jdeme k lékaři.
Pěkné výukové video   ZDE  nebo ZDE
TADY se můžete podívat, jak si s bacily poradili Mach a Šebestová

Čtvrtek 28.5. - Český jazyk
(UčíTelka - Osvojujeme si čtenářskou dovednost - porovnávání a kontrast)
Slabiky DĚ,TĚ,NĚ - procvičování - Slabikář s. 48, cv. 1,2 (dobrovolně cv. 3)
Výukové video ZDE vysíláno 7.5.
Dobrovolné - Slabikář s. 49, cv. 1,2 text na zahradě, cv. 3 a 4 navazuje, Zdokonalování čtení s. 43 a 44
Písanka s. 27 - slabiky s h

Pátek 22.5. - Matematika
(UčíTelka - Stavíme stavby podle plánu)
Počítáme od 16 do 20 - PS s. 30 a 31, procvičuj psaní číslic 16,17,18,19,20; připomeň si tělesa - krychle, koule, kvádr, jehlan, válec

Výukové video ZDE


______________________________________________________________


Jelikož se budu příští týden věnovat přípravám na výuku ve škole, nachystala jsem vám úkoly už dříve. Ať se vám práce daří!!!! 

Program UčíTelky je pouze informativní, záleží na vás, zda budete pořad sledovat.
Pondělí 18.5. - Český jazyk  

(UčíTelka - Čteme BĚ, PĚ, VĚ)
Vyvození písmen Ďď, Ťť, Ňň - Slabikář s. 42, celá strana + s.43, cv. 1,2 (ve cv. 1 spoj obrázek se slovem, ke kterému patří)
Dobrovolně další úkoly ze str. 43, cv. 3 - 5,  Zdokonalování čtení s. 38, 39 (můžete procvičovat během týdne)
Výukové video najdete ZDE
Písanka s. 26 - slova s písmenem c, celá strana


Úterý 19.5. - Matematika

(UčíTelka - Zkoumáme čísla a jejich vztahy)
Procvičování sčítání a odčítání do 15 - PS s. 22, cv. 1,2,3 a s. 23, cv. 2 (pokud zvládnete, můžete udělat celou stranu)
Výukové video najdete  ZDE a  ZDE


Středa 20.5. - SKN

(UčíTelka - Poznáváme některá zvířata v ZOO, význam ZOO)

Lidské tělo, obličej - PS s. 48 (postupujte podle pokynů dole na stránce), ukažte si na sobě části těla, popisujte
Pěkné video najdete ZDE


Čtvrtek 21.5. - Český jazyk

(UčíTelka - Rozvíjíme pisatelské dovednosti - tvořivé psaní - hádanky)
Písmena Ďď, Ťť, Ňň - procvičování : Slabikář s. 44, cv. 1,2,4 (cv. 3 a 5 dobrovolné)
Výukové video najdete ZDE
Dobrovolné - Slabikář s. 45, cv. 1,2,3 - text Výlet na farmu,  Zdokonalování čtení s. 40
Písanka s. 27 celá . Nezapoměň, mezi slovy děláme mezery, píšeme odděleně.


Pátek 22.5. - Matematika

(UčíTelka - Pracujeme s daty, orientace v tabulce)
Procvičování sčítání a odčítání do 15 - pyramidy, řetěz, doplňování znamének, dopočítávání (použij dopočitadlo) - vyber si kterákoliv 3 cvičení ze str. 24 a 25, která zvládneš a máš rád
Výuková videa najdeš TADY a TADY


___________________________________________________


Po dalším krásném víkendu se dáme zase do práce!

Pondělí  11.5. - Český jazyk    

(UčíTelka – Vyvozujeme, čteme a píšeme F,f) – už umíme, můžete si zopakovat .

Slabikář s. 38 – vyvození písmene G,g celá strana 38 + s. 39, cv. 1,2 – slova s písmenem g (V tomto cvičení spoj obrázek se slovem, ke kterému patří – porozumění čtení

Dobrovolně další úkoly na str. 39, cv. 3 - 5

Výukové video je na této adrese : https://www.youtube.com/watch?v=jzWKetxQiZI vysílání 21.4.
Písanka s. 24 –procvičování psaní c, zvládnete celou stránku?, není to těžké 


Úterý 12.5. – Matematika

(UčíTelka - Sčítání a odčítání do 20)
Sčítáme do 15, PS s. 20, určitě zvládnete celou stranu. U cv. 2 použij údaje ze cvičení 1. Pokud si nevíš rady se znázorněním, napiš jen příklad a vypočítej.
Výukové video : https://www.matyskova-matematika.cz/3-dil/video/str-20/
Námět na procvičování : ZDE a ZDE


Středa 13.5. - SKN